قیام یمانی:

          احادیث نقل شده از این جنبش به عنوان پرچم هدایت یاد می کند که همزمان با شورش سفیانی در شام، او هم در یمن قیام کرده و مردم را به حق دعوت می کند و اجابت دعوتش واجب است.

از امام باقر(علیه السّلام) روایت شده است که فرمودند:

خروج سفیانی و یمانی و سید خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز است که مانند دانه های تسبیح به دنبال هم می آیند و جنگ همه جانبه ای رخ می دهد. وای بر کسی که در مقابل آنها بایستد! در میان این پرچم ها هیچ کدام به اندازه ی پرچم یمانی بر حق نیست، چرا که شما را به تبعیت از امامتان دعوت می کند. پس از قیام یمانی خرید و فروش اسلحه برای مردم به خصوص مسلمانان ممنوع می شود.

          یمانی از فرزندان زید بن الحسین(علیه السّلام) است، وی پس از حرکت به سمت عراق و شام و ملاقاتش با سید خراسانی، او را در جنگ با سفیانی یاری می دهد. در آن زمان اوضاع کلی جهان، در یک جنگ بزرگ فرهنگی و نظامی خلاصه می شود که میدان این جنگ در شام، فلسطین، عراق، ایران و حجاز است.

نکته بسیار مهم: اگر دقت کرده باشید تاکنون برخی از حوادث گفته شده جزو علائم حتمی ظهور بودند و برخی دیگر غیر حتمی، بنابراین ممکن است برخی از علائم غیر حتمی اتفاق نیفتد؛ یکی از دلایل آن هم می تواند نوعی امتحان الهی باشد برای اینکه خداوند به گونه ای مومنان را امتحان کند.

          #کلنا عباسک یا مهدی