پایان باران شدید:

          در سالی که بناست حضرت مهدی(عج) ظهور کنند قحطی و خشکسالی به طور جدی شیوع می یابد. امّا در بیستم ماه جمادی الاول تا دهم رجب چنان بارانی می بارد که از زمان حضور حضرت آدم در زمین بی سابقه است.

امام صادق(علیه السّلام) می فرمایند:

رجب، بر مردم بارانی می بارد که خلائق همانند آن را ندیده باشند. سپس به بیست و چهار باران ختم می شود که زمین را پس از مرگش حیات می بخشد و برکاتش نمایان می شود.

امیرالمومنین(علیه السّلام) می فرمایند:

شدیداً از آنچه میان ماه جمادی و رجب واقع می شود در عجبم.

          می توان بارش این باران را زمینه سازی برای ظهور حضرت دانست تا زمینها برای زراعت و کشاورزی پربار شوند و قحطی به وجود آمده تا حدودی از بین برود.

          #کلنا عباسک یا مهدی