نمایان شدن یک بدن در قرص خورشید(سر و سینه حضرت مسیح(ع)) و دستی که از آسمان اشاره می کند:

الف) خارج شدن سر و سینه ی مردی در قرص خورشید:

امام باقر(ع) ذیل این آیه که:

          إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ ﴿شعراء/4﴾

          اگر بخواهیم، معجزه ای بزرگ از آسمان بر آنان نازل می کنیم که فروتنانه و بی اختیار در برابرش گردن نهند، 

فرمودند:

          خداوند با آنها چنین خواهد کرد؛ راوی می گوید: پرسیدم آنها چه کسانی هستند؟

فرمودند:

          بنی امیه و پیروان آنها منظور سفیانی و یارانش است.

راوی می گوید باز پرسیدم آن معجزه چیست؟ حضرت جواب دادند:

          ثابت ماندن خورشید از ظهر تا وقت عصر و خارج شدن سینه و صورت مردی در قرص خورشید که برای مردم شناخته شده است. اینها در زمان سفیانی است و پس از آن او و پیروانش هلاک می شوند.

امام صادق(ع) فرمودند:

          سالی که در آن صیحه و فریاد آسمانی واقع می شود، قبل از آن آیه ای در ماه رجب نمایان خواهد شد.

راوی می گوید پرسیدم آن آیه چیست؟ فرمودند:

          چهره ای که در ماه (و به قولی خورشید) و دستی نمایان، دیده می شود.

          این بدن از آن همان کسی است که نداهای سه گانه ماه رجب را سر خواهد داد. برخی از علما معتقدند که این بدن امیرالمومنین(ع) است و برخی دیگر می گویند حضرت مسیح(ع) است که این قابل قبول تر است.

ب) دستی که در آسمان ظاهر می شود:

امام صادق(ع) فرمودند:

          و کف یطلع من السماء من المحتوم

          و دستی که از آسمان طلوع کرده و نمایان می شود از علائم حتمی است.

          #کلنا عباسک یا مهدی