نام کتاب: اسم من ریچل کوری است
نویسنده:الن ریکمن
مترجم: فرانک حیدریان
نشر:نی


خلاصه کتاب: این کتاب بر مبنای یادداشت های روزانه و ایمیل های ریچل کوری است.
دختری که در ۲۳ سالگی به جنبش اتحاد جهانی(ism)پیوست که سازمانی صلح طلب برای حمایت از مردم فلسطین در مقابل اشغالگری اسرائیل بدون اعمال خشونت است.
ریچل به نوار غزه سفر میکند و آنجا سعی در جلوگیری از تخریب خانه های فلسطینیان توسط نیروهای اسرائیلی دارد که یک روز...