قیام سید خراسانی:

          سید خراسانی رهبر سیاسی ای است که در دست راستش نشانه ای دارد، قائد اعظم و سید بزرگواری است که پرچمهای نهضت به نقش او منقوش گشته اند. سید خراسانی سپاهی را تشکیل می دهد که با پرچم های سیاه از سمت خراسان قیام می کنند، سرپرستی نیروهای این سپاه بر عهده ی شعیب بن صالح است، شعیب بن صالح جوان گندمگون و تیز فهمی است.

نحوه ی قیام سید خراسانی در حدیثی از امام باقر(علیه السّلام):

سفیانی لشکری را به سوی کوفه می فرستد که هفتاد هزار نفرند آنها در آنجا به قتل و کشتار و اسارت مردم می پردازند. در چنین شرایطی پرچمهایی از سوی خراسان به رهبری سید خراسانی نمایان می شوند که منزلگاه ها را با سرعت چشمگیری طی کرده و پشت سر می گذارند و در میان آنها عده ای از اصحاب حضرت مهدی(عج) هستند.

امیرالمومنین(علیه السّلام) می فرمایند:

فرج را از سه چیز انتظار داشته باشید: اختلاف اهل شام بر سر آن چیزی که در میان آنهاست، پرچمهای سیاه از خراسان و هراس و سردرگمی مردم در ماه رمضان.

          بنابراین با بررسی اطلاعات گفته شده به این نتیجه می رسیم که سفیانی نیرو های خود را به سمت کوفه می فرستد برای قتل عام مردم و غارت آنها، در این هنگام سید خراسانی قیام می کند و شعیب بن صالح را به عنوان فرمانده سپاه خود انتخاب می کند و شپاه سید خراسانی در کوفه پیروز می شوند و نیرو های سفیانی شکست می خورند. آن زمان است که مردم نیاز به وجود امام زمان(عج) را کاملا احساس می کنند و دست به دعا بر می دارند. هدف اصلی ایرانیان آزادی قدس است که پس از عبور از عراق آن را فتح می کنند.

          #کلنا عباسک یا مهدی