جلسه دوم تدریس عربی

درس۶ فعل مجهول- ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

لینک دانلود فیلم

لینک پخش آنلاین

.