همسر شهید: من احساس می‌کنم در چند سال زندگی با آقا مصطفی به کمال رسیدم. ایشان خصوصیات رفتاری خاصی داشت. یکی از خصوصیات رفتاری‌شان روحیه تلاش و همت مسئولیت‌پذیری بود. اهل سستی و تنبلی نبود حتی در وصیتنامه‌اش نوشته است برای این انقلاب سستی نکنید. خیلی پرتلاش و خستگی‌ناپذیر بود. برای خدا کار می‌کرد و اهل ریا نبود. در نهایت تواضع و فروتنی بود. اگر جایی کار انجام می‌داد دوست نداشت کسی ببیند. حتی سوریه رفتنش را دوست نداشت کسی بداند حتی اخیراً مسئولیت‌هایی به او دادند و کسی خبر نداشت. مصطفی در عین دینداری روحیه شادی داشت. بد اخلاق نبود. با بچه‌ها در کنار او احساس خوشبختی می‌کردم. آقا مصطفی با روحیه و قوی بود. سال 94 یک‌بار در سوریه زخمی شد، اما می‌گفت چیزی نشده و سعی می‌کرد نگرانش نشویم.

مادرشهید: «اوایلی که شهید شد با عکسش صحبت میکردم و می گفتم لحظه شهادت بر بالینت چه کسی بود? یک روز همسرش به من گفت خواب آقا مصطفی را دیدم که گفته است زمانی که زخمی شدم امام حسین (ع) به کنارم آمد.

 

 

*شهید مصطفی زال نژاد*