شهید مجید قربانخانی

تا پیش از سفر کربلا خیلی پسر شری بود، همیشه چاقو در جیبش بود، خالکوبی هم داشت. 
وقتی از سفر کربلا برگشت مادرش ازش پرسیده بود چه چیزی از امام حسین(علیه السلام) خواستی⁉️ 

مجید گفته بود یه نگاه به گنبد امام حسین(علیه السلام) کردم و یه نگاه به گنبد حضرت عباس انداختم و گفتم آدمم کنید.

سه چهار ماه قبل رفتن به سوریه به کلی متحول شد، بعد از اون همیشه در حال دعا و گریه بود. نمازهایش را اول وقت میخواند.

خودش همیشه میگفت نمیدانم چه اتفاقی برایم افتاده که دوست دارم همیشه دعا بخوانم و گریه کنم و در حال عبادت باشم.