از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا راه رشد و تکامل را به من یاد بدهد. وقت نماز که می‌رسید با هم به مسجد می‌رفتیم و نماز را به جماعت می‌خواندیم.angel
 یادم است یک بار به مسجد رفته بودیم، دیدم بعد از نماز با یکی از مسؤولان فرهنگی مسجد گرم گفتگو است. پیش من که آمد گفت مسجد شما فعالیت های فرهنگی ضعیفی دارد،با مسؤول فرهنگی مسجد صحبت می‌کردم تا برای نوجوانان و جوانان برنامه‌ای جذاب داشته باشد.enlightened
 به هر مسجدی که می‌رفت اگر نقصی در فعالیت های فرهنگی اش می‌دید با هیأت امنا صحبت می‌کرد. دغدغه داشت و دلش می‌خواست جوانان و نوجوانان در مساجد حضور فعال‌تری داشته باشند.

mailامین خانی-پسردایی شهید