تکالیف

۱- شیمی: نوشتن سوالات پلی کپی (لینک دانلود) به صورت تشریحی

۲-فارسی: مطالعۀ دقیق روان‌خوانی و استخراج لغات دشوار و همچنین اشاره به آرایه‌های ادبی متن به صورت شمارشی در برگه‌های وسط هر صفحۀ متن و همچنین روخوانی ابیات درس سیزدهم و تشریح ده بیت ابتدایی فایل (لینک دانلود) از سه منظر به کمک جزوۀ تشریحی (لینک دانلود) برای تمرین بیشتر شما میتوانید ۱۰ بیت دوم فایل (لینک دانلود) را تشریح کنید و سپس سراغ تشریح سایر ابیات درس سیزدهم بروید.

فیلم ها

فارسی

شیمی