بسم الله الرّحمن الرّحیم

:تقویم حوادث سال ظهور

حوادث ماه رجب:

الف) پایان باران شدید:

در سالی که بناست حضرت مهدی(عج) ظهور کنند قحطی و خشکسالی به طور جدی شیوع می یابد. امّا...

ادامه مطلب...

 

ب) شورش سفیانی(علائم حتمی ظهور):

پیش از قیام حضرت مهدی(عج) مردی از نسل ابوسفیان در منطقه ی شام خروج می کند و با تظاهر به دینداری...

ادامه مطلب...

 

پ) قیام یمانی(علائم حتمی ظهور):

احادیث نقل شده از این جنبش به عنوان پرچم هدایت یاد می کند...

ادامه مطلب...

 

ت) قیام سید خراسانی:

سید خراسانی رهبر سیاسی که در دست راستش نشانه ای دارد، قائد اعظم و سید بزرگواری است که پرچمهای نهضت...

ادامه مطلب...

 

ث) نمایان شدن یک بدن در قرص خورشید:

نمایان شدن یک بدن در قرص خورشید(سر و سینه حضرت مسیح(ع)) و دستی که از آسمان اشاره می کند...

ادامه مطلب...