قسمت اول - آموزش ابتدایی مک

 

 

قسمت دوم - keynote

 

آموزش مک و keynote جلسه سوم

 

قسمت چهارم آموزش keynote

 

قسمت ۵ آموزش کینوت ‌| موشن گرافی

 

مقدمه قسمت مهم موشن گرافی | قسمت ۶ کینوت

 

موشن گرافیک | قسمت ۷ آموزش کینوت

 

آموزش ساخت پروژه کینوت | قسمت ۸

 

.