۱۱ مطلب با موضوع «تکلیف :: تکلالیف روز» ثبت شده است

فیلم ها و تکالیف ۱۸ فروردین

تکالیف

فارسی: پلی کپی 

ریاضی: پلی کپی  

فیلم ها

فارسی: درس ۱۶

ریاضی: مفهوم تابع 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

فیلم ها و تکالیف ۲۷ اسفند

تکالیف

 

فیلم ها

زیست شناسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

فیلم ها و تکالیف ۲۶ اسفند

تکالیف

۱- ریاضی: نوشتن سوالات فرد پلی کپی (دانلود)

۲- فارسی: تشریح ابیات درس چهارده از سه منظر

فیلم ها

ریاضی

فارسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

فیلم ها و تکالیف ۲۳ اسفند

تکالیف

فارسی: نوشتن ده سوال دوم پلی کپی(لینک دانلود)

فیزیک:ریاضی (لینک دانلود) تجربی (لینک دانلود)

فیلم ها

فیزیک(ریاضی و تجربی)

فارسی

زیست شناسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

تکالیف و فیلم های ۲۲ اسفند

تکالیف

۱- شیمی: نوشتن سوالات پلی کپی (لینک دانلود) به صورت تشریحی

۲-فارسی: مطالعۀ دقیق روان‌خوانی و استخراج لغات دشوار و همچنین اشاره به آرایه‌های ادبی متن به صورت شمارشی در برگه‌های وسط هر صفحۀ متن و همچنین روخوانی ابیات درس سیزدهم و تشریح ده بیت ابتدایی فایل (لینک دانلود) از سه منظر به کمک جزوۀ تشریحی (لینک دانلود) برای تمرین بیشتر شما میتوانید ۱۰ بیت دوم فایل (لینک دانلود) را تشریح کنید و سپس سراغ تشریح سایر ابیات درس سیزدهم بروید.

فیلم ها

فارسی

شیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

فیلم ها و تکالیف ۲۱ اسفند

تکالیف

هندسه: حل تست های ۱۱۸ تا ۱۴۵ بسته ی تست فصل ۳

فیلم ها

حل تمرین ترکیبیات

هندسه

زیست شناسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

تکالیف و فیلم های ۲۰ اسفند

تکالیف

۱- ریاضی: نوشتن سوالات زوج پلی کپی (دانلود)

مثال های گفته شده در انتهای فیلم دوم

*جزوه درس عربی:

ترجمه درس ۶

درسنامه درس۶

فیلم ها

ریاضی

عربی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

تکالیف و فیلم های ۱۹ اسفند

تکالیف

ترکیبیات:جزوه صفحات۱۴و۱۵و۱۶و ۱۷تاوسط صفحه ۱۸
و صفحه۲۰و۲۱

فیلم ها

ترکیبیات

فارسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
mmr

فیلم ها و تکالیف ۱۵ اسفند

تکالیف

۱- نوشتن پلی کپی تعادل گرمایی برای فیزیک ریاضی

۲- ادامه ی تکالیف فارسی

فیلم ها

فیزیک و فارسی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
mmr

تکالیف و فیلم های ۱۴ اسفند

تکالیف

۱-عربی:نوشتن متن و ترجمه درس ۶ در برگه

۲- ترکیبیات:فعالیت۱۲۷و۱۲-کار در کلاس ۱۲۸-فعالیت۱۲۹-تمرین۱۳۱و۱۳۲

فیلم ها

ترکیبیات و عربی

 

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
mmr